Ubezpieczenie rowerzysty – jakie są rodzaje?

Użytkując rower – zarówno wyczynowo jak i w ramach rekreacji – należy mieć świadomość ryzyka nastąpienia nieszczęśliwych przypadków. Mogą wynikać z braku odpowiedniej ostrożności samego roweru, nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym lub być następstwem nieuwagi innych osób korzystających z drogi. Na każdą ewentualność warto się zabezpieczyć wykupując stosowne ubezpieczenie rowerzysty ze strony internetowej pewnienarower.pl.

Rodzaje ubezpieczenia dla rowerzysty

Istnieją trzy rodzaje ubezpieczeń rowerzysty:

  • AC (Casco, od kradzieży);
  • OC (odpowiedzialność cywilna);
  • NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

AC dla rowerzysty

AC dedykowane dla rowerzysty chroni od strat związanych z kradzieżą oraz uszkodzeniem pojazdu. Rodzaj ubezpieczenia zależy od formy ochrony roweru. W przypadku, gdy kradzież nastąpi z zamykanego pomieszczenia (mieszkanie, garaż lub piwnica czy schowek), odszkodowanie może być pokryte z ubezpieczenia mieszkaniowego (np. do 5 % jego wartości).

W przypadku odebrania roweru przez osobę trzecią w czasie użytkowania go przez właściciela, są dwa przypadki. Może być zabór mienia w formie rabunku (na skutek groźby lub użycia siły przy złodzieja) lub kradzież (bez udziału właściciela, np. gdy właściciel jest w sklepie, pracy, a rower został pozostawiony przy specjalnym stojaku i zabezpieczony w odpowiedni sposób).

Podczas występowania do zakładu ubezpieczeniowego o odszkodowanie konieczne są wszelkie dokumenty dotyczące roweru oraz części do niego. Przy rozboju lub włamaniu dodatkowo należy powiadomić policję oraz sporządzić zeznania ewentualnego świadka zdarzenia.

OC dla rowerzysty

W przypadku zdarzenia, gdy rowerzysta ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia innego pojazdu lub poszkodowania osoby. Kwota kilkanaście do kilkudziesięciu złotych w ciągu roku to niewiele w porównaniu z kwotą do zapłaty z własnej kieszeni w przypadku dokonania poważnych uszkodzeń.

Z tego rodzaju odszkodowania wyłączone są takie sytuacja jak: umyślne uszkodzenie roweru (np. w wyniku zainicjowanej bójki, ryzykownych zachowań), gdy uszkodzenia dotycząc grona najbliższych osób, kierowania pojazdem w stanie odurzenia substancjami psychoaktywnymi (np. alkohol lub narkotyki). Czasem nawet przy wykonywaniu sportów wyczynowych może być ograniczenie ze strony zakładu ubezpieczeniowego.

NNW dla rowerzysty

Polisa ubezpieczeniowa dla rowerzysty na wypadek wystąpienia trwałego uszkodzenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Dotyczy uszkodzenia ciała lub przewlekłego rozstroju zdrowia, które powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu, bądź nawet śmierć osoby ubezpieczonej. Uszkodzenie musi wystąpić w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czyli nagłego zdarzenia wywołanego przyczyna zewnętrzną (np. potrącenie przez samochód czy uderzenie w drzewo, słup).

Konieczne jest zebranie wszelkich dokumentów z leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego oraz zakupu niezbędnych środków i sprzętów ortopedycznych. Kwota odszkodowania jest wypłacana z tytułu procentowego uszczerbku na zdrowiu. Jest to ustalane przez specjalną komisję, która określa, jaki procent całości stanowi dany uszczerbek. W zależności od rodzaju może wynosić od kilku do kilkudziesięciu (nawet 80) procent. Ubezpieczyciel mnoży sumę procentów uszczerbków (w przypadku wielu narządów) przez sumę ustalonego w polisie ubezpieczenia.

Dodatkowo może być dokonany ustalony zwrot kosztów z tytułu transportu do szpitala lub przychodni, nabycia koniecznych sprzętów medycznych (takich jak protezy), a także przeszkolenia zawodowego osoby, jeśli zostanie stwierdzona trwała niepełnosprawność czy niezdolność do pracy, a także pobytu w szpitalu.

Wyłączenie odpowiedzialności może być określone przez zakład ubezpieczeniowi. Warto zapoznać się z tymi zasadami podczas wyboru polisy.

 

Autor zdjęcia: isorepublic.com